Kystslettelandskap

LA-K03

Hovedtype

Kystslettelandskapet omfatter den lave bremen av land beliggende omkring kystlinja som veksler mellom +50 og –50 m o. h. , og som ofte omfatter et mylder av skjær og øyer. Mesteparten av strandflaten ligger under havnivå. Kystslettelandskapet omfatter strandflaten i klassisk forstand, fra Rogaland og nordover, men også annet kysttilknyttet landskap med tilsvarende relativt relieff. Landformen er skapt av et samvirke mellom flere ulike landformprosesser knyttet til nedisning, erosjon fra breer, bølgeerosjon og frostforvitring.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KS i NiN 2.3.