Eksponert og slakt kystslettelandskap på ytre kyst med tettsted/småby og bebyggelse

K03-041

Grunntype

Områdene er tilnærmet flate, med liten terrenguro og med grunne havområder. Typen omfatter øyer, holmer og skjær og eksponerte fastladsområder på ytre kystslette, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er eksponert mot bølger og vind fra åpent hav. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, småby eller konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet. Jordbruk er den dominerende arealbruken i området.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Tettbebyggelse
  • d
  • e
 • TF RELIEFF I KYSTSLETTELANDSKAP

  • a
   Slakt
  • b
  • c
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
  • a
  • b
   Jordbruksdominert
 • RM INDRE-YTRE KYST

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Eksponert ytre kyst
  • d
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
   Uten våtmarkspreg
  • a
   Moderat våtmarkspreg
  • b

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KS-41 i NiN 2.3.