Kystlandskap

LA-K

Hovedtypegruppe

Hovedtypegruppa kystlandskap omfatter alle landskap i kystsonen, i overgangen mellom hav og land. Gruppa omfatter hovedtypene fjordlandskap, kystslettelandskap og kystås- og fjellandskap, og skilles fra rent marine og rent terrestre landskap ved forekomst av kystlinje.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-K i NiN 2.3.