Fjordlandskap

LA-K02

Hovedtype

Hovedtypen fjordlandskap omfatter større sammenhengende langstrakte fordypninger i landskapet, normalt U-daler som for en stor del er fylt av havvann. Fjordene er skapt av breer som har gravd under havnivå.

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KF i NiN 2.3.