Åpent fjordlandskap

K02-001

Grunntype

Landskapstypen omfatter fjordlandskap der fjordformen er vid og åpen fjorden med en gradvis og slak overgang til omkringliggende åser, fjell og/eller kystslettelandskap.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
  • c
  • d
  • e
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
   Uten våtmarkspreg
  • a
   Moderat våtmarkspreg
  • b
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
   Åpent
  • b
  • c
  • d

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KF-1 i NiN 2.3.