Relativt åpent og våtmarkspreget fjordlandskap med tettsted/småby

K02-016

Grunntype

Landskapstypen omfatter fjordlandskap der fjordformen er relativt åpen og middels sterkt nedskåret fra omkringliggende åser, fjell og/eller kystslettelandskap. Områdene har store våtmarksområder med myrer og/eller mange små vann.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt våtmarkspreg
 • TF RELIEFF I INNLANDSDAL- OG FJORDLANDSKAP

  • a
  • b
   Relativt åpent
  • c
  • d
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Tettbebyggelse
  • d
  • e

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KF-16 i NiN 2.3.