Svært eksponert og middels kupert kystslettelandskap mot åpent hav med by

K03-060

Grunntype

Områdene hører til den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå. Typen omfatter små til mellomstore øyer holmer og skjær på den ytterste delen av kystsletta, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er ekstremt sterkt eksponert mot bølger og vind fra åpent hav. Landskapet er urbanisert med en større by.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • TF RELIEFF I KYSTSLETTELANDSKAP

  • a
  • b
   Middels kupert
  • c
 • RM INDRE-YTRE KYST

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Svært eksponert ytre kyst
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
   Uten våtmarkspreg
  • a
   Moderat våtmarkspreg
  • b
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   By
  • e
   Stor by

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KS-60 i NiN 2.3.