Eksponert og slakt våtmarkspreget kystslettelandskap på ytre kyst med tettsted/småby

K03-043

Grunntype

Områdene er tilnærmet flate, med liten terrenguro og med grunne havområder. Typen omfatter øyer, holmer og skjær og eksponerte fastladsområder på ytre kystslette, med tilhørende grunne marine områder. Områdene er eksponert mot bølger og vind fra åpent hav. Områdene har store våtmarksområder med myrer og/eller mange små vann. Landskapet er tydelig preget av menneskelig arealbruk, med et større tettsted, småby eller konsentrasjoner av fritidsbebyggelse med høy bygningstetthet.

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • TF RELIEFF I KYSTSLETTELANDSKAP

  • a
   Slakt
  • b
  • c
 • RM INDRE-YTRE KYST

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Eksponert ytre kyst
  • d
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt våtmarkspreg
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Tettbebyggelse
  • d
  • e

Utbredelsen av alle landskapstyper i Norge er kjent, og tilgjengelig i landskapstypekartet.

Landskapstypeinndeling er uforandret fra NiN 2. Denne enheter er identisk med med LA-KS-43 i NiN 2.3.