Middels eksponert og middels kupert våtmarkspreget kystslettelandskap med tett bebyggelse

K03-026

Grunntype

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • TF RELIEFF I KYSTSLETTELANDSKAP

  • a
   Slakt
  • b
  • c
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
   Minimal arealbruk
  • a
   Lite arealbruk
  • b
   Bebygde områder
  • c
  • d
  • e
 • RM INDRE-YTRE KYST

  • 0
  • a
  • b
   Middels eksponert kyst
  • c
  • d
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
  • a
  • b
   Sterkt våtmarkspreg
 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b