Middels eksponert og middels kupert kystslettelandskap med by

K03-025

Grunntype

Definisjon

Skalaene viser plassering langs variablene som definerer grunntypen.

 • RM JORDBRUKSPREG

  • 0
   Uten jordbrukspreg
  • a
   Klart jordbrukspreg
  • b
 • RM VÅTMARKSPREG

  • 0
   Uten våtmarkspreg
  • a
   Moderat våtmarkspreg
  • b
 • RM AREALBRUKSINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   By
  • e
   Stor by
 • RM INDRE-YTRE KYST

  • 0
  • a
  • b
   Middels eksponert kyst
  • c
  • d
 • TF RELIEFF I KYSTSLETTELANDSKAP

  • a
   Slakt
  • b
  • c