Dynehei

TE01-05

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM VANNMETNING

  • 0
   Veldrenert
  • a
   Vekselfuktig
  • b
  • c
  • z
 • LM VINDUTSATTHET

  • 0
  • a
   Temmelig sterkt vindpreget
  • b
   Sterkt vindpreget
  • c
   Svært sterkt vindpreget
  • y
 • VS SJIKTNING I SKOG

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
   Dynehei
  • j
  • k
  • y
 • LM MARIN SALINITET

  • 0
   Fersk
  • a
   Saltpåvirket ferskvann
  • b
   Ultrabrakt
  • c
   Svært brakt
  • d
   Klart brakt
  • e
   Brakt
  • f
   Temmelig salt
  • g
   Nesten normalsalt
  • h
  • z