Temmelig til ekstremt kalkrik åpen grunnlendt lyngmark

TA02-03

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM VANNMETNING

  • 0
   Veldrenert
  • a
   Vekselfuktig
  • b
  • c
  • z
 • LM UTTØRKINGSFARE

  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Litt tørkeutsatt
  • f
   Temmelig tørkeutsatt
  • g
  • h
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
   Temmelig kalkrik
  • h
   Svært kalkrik
  • i
   Ekstremt kalkrik
  • j

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Temmelig til ekstremt kalkrik åpen grunnlendt lyngmark inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK