Temmelig til ekstremt kalkrik åpen grunnlendt mark

map TA02-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new