Temmelig til ekstremt kalkrik åpen grunnlendt lyngmark

map TA02-M005-03

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new