Vulkanske landformer

FL-P

Hovedtypegruppe

Omfatter landformer dannet ved vulkansk aktivitet

Denne landformgruppen omfatter åtte landformer der dannelsen er styrt av vulkanske prosesser. Landformene dannes ved vulkanske utbrudd eller hydrotermisk aktivitet, der enten henholdsvis lava eller hydrotermiske væsker (varme, mineralrike fluider) strømmer til overflaten og avsettes. Disse prosessene skjer som regel i forbindelse med havbunnsspredning, og kan forekomme både på landoverflaten (vulkanske øyer) eller under vann på havbunnen. Gamle vulkanske former som kan spores på fastlandet er ikke inkludert i gruppen .

Aktive vulkanske landformer forekommer på havbunnen langs den midtatlantiske ryggen, og på Jan Mayen

Landformgruppen kan deles i landformer som finnes på havbunnen og landformer som også finnes på land. FL-P01 Hydrotermisk haug, FL-P02 Hydrotermisk skorstein, FL-P05 Undervannsfjell finnes på havbunnen, mens FL-P03 Lavastrøm, FL-P04 Lavatunnel, FL-P06 Vulkankjegle, FL-P07 Vulkankrater, FL-P08 Vulkanspalte også finnes på land .

Utforskning på havbunnen er utfordrende og det er først i senere tid at systematisk kunnskap er innhentet i stort omfang . Ved blant annet forskningen gjennomført av Senter for dyphavsforskning har vi relativt god kunnskap om dokumenterte forekomster av landformer på havbunnen som tilhører denne landformgruppen, men det kan fortsatt være flere forekomster av landformtypen på norsk territorium som ikke er dokumentert og dermed kan øke eller forandre forståelsen av utbredelse, form og dannelse av disse landformene. Landformer på land har generelt et bedre kunnskapsgrunnlag.

Denne landformgruppen er ikke inkludert i NiN versjon 2.3, men enkeltlandformer var inkludert i landformgruppa 3IK, Landformer knyttet til jordas indre krefter.