Natur i Norge 3.0

Natur i Norge (NiN) er samfunnets felles verktøykasse for å beskrive natur på en sammenlignbar måte. Et felles begrepsapparat for naturvariasjon på alle skalaer som kan tilpasses mange formål.

Søk i gjeldende Natur i Norge

Hva vil du beskrive?