Sterkt endret grunn våtmark

VM04-03

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM FYSISK MENNESKEPÅVIRKET VÅTMARK

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
   Sterkt endret, ikke-torvproduserende grunn våtmark
  • G