Sterkt endret ikke torvproduserende våtmark

map VM04-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new