Sterkt endret ikke torvproduserende våtmark

map VM04-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new