Sterkt endret ikke torvproduserende våtmark

map VM04-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new