Sterkt endret, ikke torvproduserende torvtak

VM04-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM FYSISK MENNESKEPÅVIRKET VÅTMARK

  • A
  • B
   Torvtak
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G