Hulrom i hard sterkt endret fastmark

TM01-02

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM FYSISK MENNESKEPÅVIRKET FASTMARK

  • A
   Hard sterkt endret fastmark på lite modifisert substrat
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
 • LM GROTTEBETINGET SKJERMING

  • 0
  • a
  • b
   Grotteinngang
  • c
   Midtre deler av dyp grotte
  • d
   Indre deler av dyp grotte
  • y
   Innerste deler av dyp grotte

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Hulrom i hard sterkt endret fastmark inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK