Hulrom i hard sterkt endret fastmark

map TM01-M020-02

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new