Hulrom i hard sterkt endret fastmark

map TM01-M005-02

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new