Hard sterkt endret fastmark av lite modifisert substrat

TM01-01

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM GROTTEBETINGET SKJERMING

  • 0
   Åpent og eksponert
  • a
   Overheng
  • b
  • c
  • d
  • y
 • LM FYSISK MENNESKEPÅVIRKET FASTMARK

  • A
   Hard sterkt endret fastmark på lite modifisert substrat
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Hard sterkt endret fastmark av lite modifisert substrat inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK