Hard sterkt endret fastmark av lite modifisert substrat

map TM01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new