Hard sterkt endret fastmark av lite modifisert substrat

map TM01-M005-01

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new