Kalkfattig semi-naturlig markryddet tørreng med åpent tresjikt

TK01-10

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • VS SJIKTNING I SKOG

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
   Tresatt dyne
  • k
   Tresatt semistabilisert sand
  • y
   Sanddominert stabil fastmark
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j
 • LM ÅPNING AV TRESJIKTET

  • 0
  • a
  • b
   Åpent tresjikt
  • c
   Åpnet, skjøttet tresjikt
  • y
 • LM UTTØRKINGSFARE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Intermediær
  • e
   Litt tørkeutsatt
  • f
   Temmelig tørkeutsatt
  • g
   Svært tørkeutsatt
  • h
 • LM KILDEVANNSPÅVIRKNING

  • 0
   Ikke kildevannspåvirket
  • a
   Litt kildevannspåvirket
  • b
  • c
  • d
  • e
  • y
 • LM MARKBEARBEIDINGSINTENSITET

  • 0
  • a
   Mark ryddet for stein
  • b
   Ryddet mark med utjevnet overflate
  • c
  • d
  • y

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Kalkfattig semi-naturlig markryddet tørreng med åpent tresjikt inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK