Kalkfattig semi-naturlig eng med åpent tresjikt

map TK01-M020-01

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new