Disruptivt isforstyrret strand

TC03-11

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
   Leire
  • B
   Silt
  • C
   Sand
  • D
   Grus
  • E
   Stein
  • F
   Blokk
  • G
  • H
 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
   Overveiende uorganisk substrat
  • A
   Skjellsand
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM ISBETINGET FORSTYRRELSESINTENSITET

  • 0
  • a
  • b
  • y
   Disruptiv isforstyrrelse
 • LM TØRRLEGGINGSVARIGHET

  • 0
  • a
  • b
  • c
   Nederste geolittoral / nederste landstrandbelte / nedre mykmatte
  • d
   Nedre geolittoral / nedre landstrandbelte / øvre mykmatte
  • e
   Nederste midtre geolittoral / nederste midtre landstrandbelte / nederste fastmatte
  • f
   Øverste midtre geolittoral / øverste midtre landstrandbelte / nedre fastmatte
  • g
   Øvre geolittoral / øvre landstrandbelte / øvre fastmatte
  • h
   Øverste geolittoral / øverste landstrandbelte / øverste fastmatte
  • i
   Nedre supralittoral / nedre bølgeslagsbelte / nedre tuenivå
  • j
   Midtre supralittoral / øvre bølgeslagsbelte / midtre tuenivå
  • k
   Øvre supralittoral / bølgesprutbeltet / øvre tuenivå
  • l
  • y

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Disruptivt isforstyrret strand inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK