Stein- til blokkstrand i geo- til supralittoral

map TC03-M020-04

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new