Stein- og blokkstrand i geo- til supralittoral

map TC03-M050-03

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new