Svært sterkt til disruptivt jordvarmepåvirket varm havkilde

MC07-03

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM JORDVARMEINNFLYTELSE

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Svært sterkt jordvarmeinfluert
  • y
   Disruptiv jordvarmeinnflytelse

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Svært sterkt til disruptivt jordvarmepåvirket varm havkilde inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK