Svært sterkt til disruptivt jordvarmepåvirket varm havkilde

map MC07-M050-02

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new