Svært sterkt til disruptivt jordvarmepåvirket varm havkilde

map MC07-M020-03

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new