Noe finmaterialrik overveiende uorganisk grusbunn i dyphavsvann

MA06-19

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM ABYSSAL NÆRINGSTILFØRSELSREDUKSJON

  • 0
   Ingen
  • a
  • b
 • LM FINMATERIALINNHOLD

  • 0
  • a
  • b
   Litt finmaterialrik
  • c
   Temmelig finmaterialrik
  • d
  • y
 • LM DOMINERENDE KORNSTØRRELSE

  • 0
  • A
  • B
  • C
  • D
   Grus
  • E
  • F
  • G
  • H
 • AD SUKSESJON PÅ TRESATT MARK

  • 0
   Overveiende uorganisk substrat
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
 • LM HAV-VANNMASSER

  • A
  • B
  • C
  • D
   Dyphavsvann
  • E

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Noe finmaterialrik overveiende uorganisk grusbunn i dyphavsvann inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK