Finmaterialfattig til noe rik uorganisk sedimentbunn i dyphavsvann

map MA06-M050-07

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new