Finmaterialfattig til noe rik uorganisk sedimentbunn i dyphavsvann

map MA06-M020-07

Kartleggingsenhet 1:20 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new