Skyve-foldebeltelandformer

FL-K

Hovedtypegruppe

Landformer der de dominerende formelementer i hovedsak er knyttet til skyvning og folding som del av fjellkjededannende, indre prosesser.

Når fjellkjeder dannes, en prosess som kalles orogenese, blir ulike lag og enheter av bergarter foldet og skjøvet sammen. Det dannes nye enheter og strukturer av bergartslag som er dannet på helt ulike steder og på ulike tider. Dette skjer gjerne i områder der jordskorpen presses sammen, med andre ord komprimeres i forbindelse med jordskorpens platebevegelser. Over lang tid og, eller ved høye temperaturer kan bergarter bøyes, slik at opprinnelig vannrette bergartslag foldes. Dette kalles folding. Slik folding er en plastisk deformasjon av bergartslagene. Hvis det forekommer brudd mellom enheter og noen enheter skyves oppå og innover andre bergartslag langs slake skyvesoner eller skyveforkastninger, kalles dette skyving. I Norge har vi spor etter en rekke fjellkjededannelser, men den siste som kalles den kaledonske fjellkjeden, har størst betydning for dagens landskap. Landformene i denne gruppen er knyttet til prosesser som skjedde for rundt 400 millioner år siden da den amerikanske og grønlandske kontinentalplaten kolliderte med den europeiske og asiatiske platen. De danner viktige landformer i norsk natur siden de strukturene som ble dannet har lagt sterke føringer for dagens landskap gjennom senere erosjonsprosesser.

Disse landformene er vanlige i store deler av fastlands-Norge samt deler av Svalbard.

Det er definert tre landformer i denne landformgruppa. Det er FL-K01 Dekkerestfjell, FL-K02 Foldeås og FL-K03 Kalkrygg

Vi har god kunnskap om og dokumentasjon av geologien knyttet til denne landformgruppa, men detaljer om landformene og deres utbredelse er ikke så godt kjent og dokumentert.

Denne landformgruppen var inkludert i landformgruppa 3IK «Landformer knyttet til jordas indre krefter» i NiN 2.3.

Fossen, H., Pedersen, R-B., Bergh, s. og Andresen, A. 2006. En fjellkjede blir til. I Ramberg, I.B., Bryhni, I., Nøttvedt, A. and Rangnes, K., 2006. Landet blir til. Norges Geologi. Norges Geologisk Forening, Trondheim: s178- 229.