Miljødynamikk

Beskriver variasjon i en miljøegenskap over tid.

Miljødynamikk fordeles på naturgitt og menneskebetinget miljødynamikk. Et eksempel på naturgitt miljødynamikk er variasjonen i blader og kvister som faller fra trær, lysforhold og nedbør nær bakken i en skog med finskala dynamikk i tresjiktet. At enkelttrær dør av alderdom eller insekt- eller soppangrep er også et uttrykk for miljødynamikk. Etter en periode som stående død ved eller mens treet fortsatt lever, kan det spontant falle overende, for eksempel på grunn av kraftig vind. Denne variasjonen på fin, lokal skala er uforutsigbar i et langt tidsperspektiv (> 100 år). I et kortere tidsperspektiv vil derimot variasjonen bare i mindre grad være uforutsigbar; vi vet at alle bladene faller fra trærne og ned på bakken hver høst. Et eksempel på uforutsigbar menneskebetinget miljødynamikk er korttidsvariasjonen når et jordbruksareal brukes som beitemark, til gras-, grønnsak- eller bærproduksjon, i tråd med skiftende landbrukspolitiske insentiver.