Flomregime

MD-FR

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi FR-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel