Strømningsmønster i elv

MD-SR

Elveløpsegenskaper

Inndeling

Variabelspesifikk, ordnet faktorverdi SR-SO Variabelspesifikk trinndeling, ordnet faktorvariabel