Naturkompleks betinget av destabiliserende forstyrrelse

NK-E

Hovedtypegruppe