Limniske vannmassesystemer på isoverflate

NA-FC05

Hovedtype

Hovedtypen omfatter vannmassesystemer på breoverflater og på polar havis

Hovedtypen NA-FC05 Limniske vannmassesystemer på isoverflate omfatter vannmasseøkosystemene i dammer og små innsjøer på isflater. Disse inneholder et spesielt økosystem dominert av bakterier, alger og små virvelløse dyr som hjuldyr Rotifera, bjørnedyr Tardigrada og midd Acari.

NA-FC05 Limniske vannmassesystemer på isoverflate Hovedtypen er entydig definert av LM-IT_A isbunn , en basisklasse for miljøvariabelen LM-IT Istilknytning.

NA-FC05 Limniske vannmassesystemer på isoverflate forekommer i dammer og små innsjøer på isflater i polare strøk, det vil si på breer på Svalbard og på polar havis. Hovedtypen forekommer også trolig på isbreer på Fastlands-Norge.

NA-FC05 Innsjø-isbunn er delt inn i to grunntyper basert på variasjon innenfor én miljøvariabel: LM-SN Snø og istype (vLKM):* For denne hovedtypen er variabelen delt inn i de to hovedtypetilpassede trinnene basert på basistrinn: breoverflate-innsjøbunn (LM-SN_BC) og polar havis overflate-innsjøbunn (LM-SN_D).

Ingen

Hovedtypen er ny i NiN 3.