Limniske vannmassesystemer på breoverflate

FC05-01

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM SNØ- OG ISTYPE

  • A
  • B
   Jevn breoverflate
  • C
   Kryokonitt-preget breoverflate
  • D