Limniske vannmassesystemer på havis-overflate

FC05-02

Grunntype

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM SNØ- OG ISTYPE

  • A
  • B
  • C
  • D
   Polar havis-overside