Kalkfattig til litt kalkrikt ekstrem-kildesnøleie

VC04-13

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM SNØDEKKEBETINGET VEKSTSESONGREDUKSJON

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
  • e
   Ekstremt snøleie
  • f
   Svært ekstremt snøleie
  • g
  • y
 • LM KILDEVANNSPÅVIRKNING

  • 0
  • a
  • b
  • c
  • d
   Svak kilde
  • e
   Ustabil kilde
  • y
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
   Svakt intermediær
  • e
   Sterkt intermediær
  • f
   Litt kalkrik
  • g
  • h
  • i
  • j

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Kalkfattig til litt kalkrikt ekstrem-kildesnøleie inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK