Kalkfattig til litt rikt ekstrem-kildesnøleie

map VC04-M005-09

Kartleggingsenhet 1:5000

Se kartleggingsveiledere open_in_new