Avskoget kalkfattig fjell-fukthei

TH01-12

Grunntype

Se kartleggingsenheter arrow_downward

Definisjon

Skalaene under viser de komplekse miljøvariablene som definerer grunntypen. Plasseringen langs miljøvariablene beskriver miljøforholdene i grunntypen. Det er disse forholdene som er mest styrende for artssammensetningen.

 • LM VANNMETNING

  • 0
  • a
  • b
   Temmelig fuktig
  • c
   Fuktig
  • z
 • LM UTTØRKINGSFARE

  • a
  • b
  • c
  • d
   Intermediær
  • e
   Litt tørkeutsatt
  • f
  • g
  • h
 • LM KALKINNHOLD

  • a
  • a
  • b
   Temmelig kalkfattig
  • c
   Litt kalkfattig
  • d
  • e
  • f
  • g
  • h
  • i
  • j

Kartleggingsenheter hvor grunntypen Avskoget kalkfattig fjell-fukthei inngår

En kartleggingsenhet er satt sammen av en eller flere grunntyper, avhengig av hvilken målestokk den er tilpasset kartlegging etter. Hver beskrivelse inneholder karakteristiske trekk ved enheten, lister med kjennetegnende arter og praktiske tips som kan være til hjelp i naturtypebestemmelse og kartlegging.
MÅLESTOKK