Kalkfattig til litt kalkrik avskoget hei og eng

map TH01-M050-01

Kartleggingsenhet 1:50 000

Se kartleggingsveiledere open_in_new